media artes

kalender

"Ruiner" Nyskrivna poetiska texter och elektroakustisk improviserad musik

Araby Park Arena den 19 March 2022 kl. 16:00

Fredrik Nyberg & Sten Sandell
”Ruiner” är ett samarbetsprojekt mellan författaren Fredrik Nyberg och musikern och komponisten Sten Sandell. I projektet iscensätts ett möte mellan nyskrivna poetiska texter och elektroakustisk improviserad musik.
- fri entré -

j

Mötet karaktäriseras av en samordning där de olika delarna – orden och musiken, det noterade och det improviserade – strävar mot en ömsesidig och likvärdig relation.
Sten Sandell har under drygt 40 år arbetat som musiker/komponist och turnerat världen över i bl.a. Japan, Europa, Nord-Amerika och Sydostasien och spelat med ett stort antal internationellt erkända och
ledande improvisationsmusiker, såsom Evan Parker, Sofia Jernberg, Mats Gustafsson och Mats Persson. Arbetar som musikdramaturg med hörspel, musik-, dans- och teaterföreställningar tillsammans med bl. a. Magnus Florin (författare, dramaturg), Willy Kyrklund, (författare), Jörgen Gassilewski (poet och författare), m.fl.
Fredrik Nyberg är väl etablerad som poet inom en nordisk kontext och har också framträtt på poesifestivaler i
Norge, Danmark och Finland. Hans texter är också översatt till tyska, danska och engelska. Hösten 2008 genomförde han en kortare uppläsningsturné i Nordöstra USA. Nyberg har vidare under en längre tid intresserat sig för olika typer av intermediala representationsformer, något som exempelvis har manifesterat sig i text-ljudkonstellationen MonoMono, vars övriga medlemmar är komponisten Lars Carlsson.”

• Fredagen den 18 mars håller Duon håller workshop och konsert på S:t Sigfrids folkhögskola för musiklinjens elever.

• Fredagkväll den 18 mars samlas författare och ljudskapare under ledning av Fredrik Nyberg och Tina K Persson för att samtala om litterära verk som på olika vis nyttjar språkets sonora eller ljudande dimensioner.