media artes

kontakt

Media Artes

Organisationsnummer: 829501-7423
Plusgiro 272000-1
Swish 123 577 06 31

info@mediaartes.net

 

länkar

www.facebook.com/mediaartes

Media Artes på Facebook

www.iscm.se

Allt sedan 1923 har Sverige genom den svenska sektionen deltagit i det internationella arbetet för främjandet av den nutida musiken genom ISCM. Huvudman för sveriges enda tidskrift för nutida musik - Nutida Musik.

www.italienskapalatset.se

Italienska Palatset ett konsternas hus med ateljer, verstäder och scen

www.kulturradet.se

Alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Det är grunden för vårt uppdrag som statlig myndighet. Uppdraget utgår från de nationella kulturpolitiska målen som riksdagen har beslutat.

www.musikisyd.se

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna.

www.rankmusik.se

RANK (Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik) bildades i juni 2001 och är en rikstäckande organisation för arrangörer av ny musik i Sverige.

www.seams.se

SEAMS – sällskapet för elektroakustisk musik i Sverige engagerar ett hundratal medlemmar runt den gemensamma målsättningen att skapa mer utrymme för elektroakustisk musik i svenskt musikliv. Vi arrangerar regelbundet konserter för att presentera nya och gamla verk, från såväl den svenska, som den internationella EAM-scenen.

www.vaxjo.se

Om Växjö kommun

www.vaxjokonsthall.se

Om Växjö Konsthall