media artes

om media artes

 

Media Artes har varit verksam sedan 1981 och kommer att fira 40års-jubileum vid årskiftet. Ett ögonblick ur ett musikhistorisk perspektiv men lång tid för Växjöpubliken och för oss.

 

Föreningen verkar med ekonomiskt stöd från Växjö kommun och Statens kulturråd. I samverkan med Musik i Syd och Växjö Konsthall.
Medlem blir du genom att sätta in 50kr. Skriv avsändare och epostadress.
Plusgiro 272000-1
Swish 123 577 06 31

Media Artes bedriver ett omfattande nätverkssamarbete på nationell och internationell nivå och är samtidigt officiellt konsertgivande organ för ISCM, International Society of Contemporary Music, svenska sektionen.

Media Artes styrelse
Ordförande: Marsel Nichan
Kassör: Ann-Louise Toth
Sekreterare: Hans Parment
Övriga ledamöter:
Agneta Rålin
Jan Carleklev,
Suppleanter:
Carin Gerok
Josephine Dahlberg Jigander

Media Artes - kontaktuppgifter
Box 2008
137 02 Tungelsta
Organisationsnummer: 829501-7423
info@mediaartes.net

Föreningens kontaktperson om tillgänglighet Hans Parment