media artes

nyheter

CD-utgivning på Camber Sound

Skrivet av: Hans Parment den 11 December, 2010 kl 14:06

Media Artes fortsätter med sitt nära samarbete med det nu nedlagda CoMA. Att detta är möjligt beror på att CoMAs och Media Artes avsikter alltid har varit att arbeta långsiktigt och med skivutgivningen så förlängs verksamheten en bra bit fram in i tiden.

Vad har vi gjort? Det redan tre utgivna Media Artes I - III får en fortsättning även om det Media Artes IV inte står med fet stil på konvolutet utan Spanning, en titel som visar på spännvid i gengre och tid.

Vad mer? Thomas Liljeholm, Ocular ett axplock ur Thomas rika produktion, ett pärlband av Ensemble & Composer in recidensskivor där några ännu inte sett dagens ljus. Men för våra sinnen presenterar vi idag…

Anders Hultqvist, musik framförd Ars Nova,
Duo Cellissimo, Gravitattion ,
Staffan Storm musik framförd av TrioTribukaitPetterssonBerg

Det har producerats så mycket musik under CoMAs sju år att det helt enkelt inte funnits plats på de första kalkylerade skivorna utan här har vi samlat musik från flera av hustonsättare och ensembler.CommunicationsPerspectives.

Skivorna kan du beställa via Media Artes hemsida, klicka på Kontakt / Beställ CD.
Eller direkt från Chamber Sound www.chambersound.se och Naxos www.naxosdirect.se

MEDIA ARTES C/O VÄXJÖ KONSTHALL

Skrivet av: Hans Parment den 2 October, 2010 kl 12:19

Konstnärliga uttryck lockar idag en ström av intresserade människor. Vi talar då inte bara om renodlade uttryck: konstmusik, bildkonst, dans, poesi etc. utan snarare om hela det gränsöverskridande fält – ”det nya” – där multimediala och korsbefruktande yttringar allt mer gör sig gällande. En del människor rör sig hemtamt och lustfyllt bland dessa nya genrer och uttryck medan andra upplever osäkerhet, motvilja och
provokation. Finns det då ingen mittfåra, en plats där vi gemensamt kan enas om begrepp som: kvalitet, god konst etc. Tack och lov inte. Konsten låter sig inte styras av vare sig lyssnarens eller betraktarens önskelista. Är vi då fastlåsta i denna ständiga motsättning?

Inom de flesta konstnärliga genrer pågår idag ett pedagogiskt arbete som trots många år på nacken bara börjat. Vi talar helt enkelt om kunskap – kunskap som nyckeln till det främmande rum, vår konstnärliga samtid, som ständigt förbryllar oss. Det här projektet som vi kallat – Media Artes c/o Växjö Konsthall – vill skrapa lite på ”kunskapsytan” för att därigenom belysa mekanismer och motiv, det vill säga, den gemensamma nämnare – vår samtid – som skänker stoff till nya tankar och uttryck.

Media Artes kommer att samverka med Växjö Konsthall i flera framtida projekt vilket känns naturligt. Den nutida musiken och bildkonsten har närmat sig varandra under lång tid; ljudkonsten är bara ett av många exempel på detta. Men vi kommer också att bygga broar mellan andra konstnärliga uttryck. Källorna tycks outtömliga. Vår ambition är att skapa en plattform för gränsöverskridande uttryck, en plattform för allt det nya och spännande som sker runt omkring oss idag. Vi vill att du, som lyssnare och betraktare, deltar i denna vision – Växjö som en konstnärlig brännpunkt, en av Sveriges mest intressanta mötesplatser för nya gränsöverskridande yttringar.

Media Artes samarbetar…

Skrivet av: Hans Parment den 12 September, 2010 kl 23:40

Media Artes har i samarbete med Växjö Konsthall startat en serie konserter som går under namnet Media Artes c/o Växjö Konsthall.
Detta innebär att vi kommer att förlägga konserter, performance, work shops konsthallens spännande miljö. Först i raden är Stockholms Saxofonkvartett, se kalendern ovan.

Media Artes och Artis In Motion

Skrivet av: Hans Parment den 17 March, 2010 kl 18:04

Media Artes ingår i två av de sju projekten i AIM. Först ut är Monomono den 20 mars och senare i vår är det Stockholms Saxofon kvartett med ett forskningsprojekt "Framtidens musik med framtidens publik"

Nedan följer några saxade klipp från projektbeskrivningen.

Ny musik till ny publik i nya former
Artists In Motion (AIM) är RANKs stora satsning för att
sprida ny musik till ny publik i nya former. Ett fyrtiotal tonsättare och musiker har samarbetat med RANKs arrangörsföreningar kring sju så kallade musikresidens som turnerar i Sverige under 2010. Projekten har producerats av de medverkande själva, som haft full konstnärlig frihet. Nu kan vad som helst hända. Hoppas vi.

Artists In Motion
har skapats för att utveckla formerna för musikförmedling. Tanken är att hitta nya gränsytor där publik, utövare och arrangörer kan mötas kring allt från musik konserter
till performancekonst och ljudexperiment. Varje AIM­projekt har också ett pedagogisk del. Barn och ungdomar är framtidens publik och gillar – det vet vi – ny musik och ljud som kittlar sinnena.

Artists In Motion är ett pilotprojekt
som vi önskar ska fortsätta i många år. Det är en unik
satsning på förnyelse av stödformer och infrastruktur
som kan spridas även till andra musikområden. Genom
ökad samverkan, större rörlighet, hög kvalitet och gott
om tid tror vi att fler får glädje av dagens spännande
konstmusik. Som inte är så konstig, faktiskt.

Artists In Motion i siffror
Kostnad 1 miljon kronor
(stöd från Stiftelsen framtidens kultur)
Antal musikresidensprojekt 7
RANK­bidrag per projekt 90-150 000 kr
Deltagare 43 (11 tonsättare, 21 musiker, 11 övriga)
Konserter/framträdanden minst 30
Workshops för barn/unga minst 20
Medverkande RANK­föreningar 22
Medverkande länsmusikorganisationer 5
Genomsnittlig projektlivslängd 9 månader

RANK – Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik är en rikstäckande organisation för fria arrangörer av ny musik i Sverige. Genom sitt nätverk med ett trettiotal med­lemsföreningar vill vi sprida konstmusiken — i bred mening!
— och stärka dess ställning. RANK är även en kulturpolitisk
plattform som strävar efter ökad samverkan inom musiklivet. RANKs verksamhetsledare är Sven Rånlund.

«    19 20 21 22 [2324 25 26 27    »