media artes

video

Ensemble On Edges, Marsel Nichan och Leif Karlborg

Namn: IMG_3904.MOV | Storlek: 89292 kb | Spela upp

Ensemblen startades 2013 efter flera års förarbete och vår tanke var att ge den nutida musikscenen ett nytt perspektiv. Med en blandning av nutida konstmusik, elektronik och folkmusik från hela världen skapar /experimenterar vi fram nya kompositioner. Vi har nu i början av vår resa valt att arbeta med det gamla traditionella folkinstrumentet duduk från Armenien. Duduk, som inte använts tidigare i den experimentella, EAM och nutida konstscenen, ger ett nytt innehåll, atmosfär och känsla för detta konstuttryck.

MonoMono

Namn: IMG_3306.MOV | Storlek: 115404 kb | Spela upp

Från Växjö Konsthall den 28 November 2013
Lars Carlsson, elektroniska klanger, My Hellgren, Cello, Fredrik Nyberg, röst/text

UmeDuo spelar Bång

Namn: IMG_3228.MOV | Storlek: 84394 kb | Spela upp

Ur Malin Bång (f 1974): Arching (2013, uruppförande) för cello, akustiska objekt och elektronik.

Arching utgörs av en dialog mellan cellon och de verktyg som byggde instrumentet. Att mejsla ut en brilliant och balanserad klang är det övergripande målet under hela instrumentbyggarprocessen. Men långt innan cellon är ett färdigt instrument generar den en mängd intrikata ljud som uppstår i mötet mellan trämaterialet de noggrant utvalda verktygen. Målet har varit att fokusera på ljud från verktyg som används i processens olika skeden och utforska det breda spektrum av klanger och gester som möjliggörs när cellon interagerar med rörelser från sågar, raspar, hyvlar och håljärn.

FriBerg/Liljeholm

Namn: IMG_3135.MOV | Storlek: 54657 kb | Spela upp

Ur Figures and Transitions
for alto saxophone and percussion (2012)
by Thomas Liljeholm

Titeln, Figures and Transitions, beskriver verkets idé och uppbyggnad: Gestalter, korta händelseförlopp som genom övergångar fogats samman. Dessa övergångar har under själva kompositionsarbetet vuxit och getts växande utrymme och betydelse vilket influerat verket i en rapsodisk riktning. Som motvikt till denna fragmenterade karaktär kan man se det klingande materialet i sig självt: de konsekventa och sammanlänkande strukturerna. Med sina återkommande, igenkännbara och associativa ögonblicksbilder bidrar dessa till verkets balans och sammanhållning.

Thomas Liljeholm

«    5 6 7 8 [910 11 12 13    »