media artes

video

SEAMS - Open Call-II

Namn: IMG_6377.MOV | Storlek: 64170 kb | Spela upp

SEAMS – Open Call Elektronmusik, video och live-elektronik
Växjö Konsthall den 7 Maj 2015 kl. 19:00

Medverkande och tonsättare
Sidén Hedman duo, Jens Hedman och Eva Sidén
SQ, Thomas Bjelkeborn, Paul Pignon, Viktor Zeidner (live)
Ylva Q Arkvik (live) Girilal Baars, Jonas Broberg, Lars Höjerdahl Pär Johansson och Jan Liljekvist

SEAMS - Open Call-I

Namn: IMG_6400.MOV | Storlek: 84238 kb | Spela upp

SEAMS – Open Call Elektronmusik, video och live-elektronik
Växjö Konsthall den 7 Maj 2015 kl. 19:00

Medverkande och tonsättare
Sidén Hedman duo, Jens Hedman och Eva Sidén
SQ, Thomas Bjelkeborn, Paul Pignon, Viktor Zeidner (live)
Ylva Q Arkvik (live) Girilal Baars, Jonas Broberg, Lars Höjerdahl Pär Johansson och Jan Liljekvist

Hästköttskandalen

Namn: IMG_5196.MOV | Storlek: 55561 kb | Spela upp

Växjö Konsthall den 27 November 2014 kl. 19:00
Medverkande: Ellen Arkbro - processed electric guitar and voice. Kali Malone - processed electric guitar and voice. Marta Forsberg - violin. Maria w Horn - visual projections
Hästköttskandalen är en audiovisuell kvartett. Musiken är en förening av art rock, slow wave och neo-psykadelika. Hästköttskandalens sound karaktäriseras av en tidlös ljudrymd där alla instrument lämnas lika stort utrymme.

Olle Petersson

Namn: IMG_5009.MOV | Storlek: 39257 kb | Spela upp

Olle Petersson - Elektronik! !
Verket "The Power Grid" är ett minimalistiskt videoverk och ett live framträdande. Videon är en animation av NASAs bild "EARTH'S CITY LIGHTS" som visar jordens städer under nattetid sett ifrån rymden.

«    4 5 6 7 [89 10 11 12    »