media artes

video

MonoMono

Namn: IMG_3306.MOV | Storlek: 115404 kb | Spela upp

Från Växjö Konsthall den 28 November 2013
Lars Carlsson, elektroniska klanger, My Hellgren, Cello, Fredrik Nyberg, röst/text

UmeDuo spelar Bång

Namn: IMG_3228.MOV | Storlek: 84394 kb | Spela upp

Ur Malin Bång (f 1974): Arching (2013, uruppförande) för cello, akustiska objekt och elektronik.

Arching utgörs av en dialog mellan cellon och de verktyg som byggde instrumentet. Att mejsla ut en brilliant och balanserad klang är det övergripande målet under hela instrumentbyggarprocessen. Men långt innan cellon är ett färdigt instrument generar den en mängd intrikata ljud som uppstår i mötet mellan trämaterialet de noggrant utvalda verktygen. Målet har varit att fokusera på ljud från verktyg som används i processens olika skeden och utforska det breda spektrum av klanger och gester som möjliggörs när cellon interagerar med rörelser från sågar, raspar, hyvlar och håljärn.

FriBerg/Liljeholm

Namn: IMG_3135.MOV | Storlek: 54657 kb | Spela upp

Ur Figures and Transitions
for alto saxophone and percussion (2012)
by Thomas Liljeholm

Titeln, Figures and Transitions, beskriver verkets idé och uppbyggnad: Gestalter, korta händelseförlopp som genom övergångar fogats samman. Dessa övergångar har under själva kompositionsarbetet vuxit och getts växande utrymme och betydelse vilket influerat verket i en rapsodisk riktning. Som motvikt till denna fragmenterade karaktär kan man se det klingande materialet i sig självt: de konsekventa och sammanlänkande strukturerna. Med sina återkommande, igenkännbara och associativa ögonblicksbilder bidrar dessa till verkets balans och sammanhållning.

Thomas Liljeholm

Moneeo

Namn: IMG_2961.MOV | Storlek: 55327 kb | Spela upp

Växjö Konsthall den 3 Oktober 2013 kl. 19:00

Moneeo ger visuella konserter med beatbaserade och filmiska elektronlandskap. De arbetar konstnärligt med ny teknik, ljus, videoprojektioner och innovativa instrument som de själva konstruerar. Det handlar om musikinstrument de är helt ensamma om. Moneeo består av tonsättarna/ljudkonstnärerna & musikerna Per Samuelsson och Iréne Sahlin.

«    9 10 11 12 [1314 15 16 17    »