media artes

kalender

Virdakvartetten

Sankt Sigfrids Folkhögskola den 23 October 2021 kl. 16:00

Virdakvartetten är en grupp om fyra klassiska gitarrister från Växjötrakten, Mikael Bremer, Emil Nordén, Olle Nordén och Janne Heiskanen. Kvartetten har i huvudsak fokuserat på modern minimalistisk musik. Att spela denna musiken på gitarr ger en påtaglig rytmisk spänning och tydliga klanger. Kvartetten har under ett par år arbetet intimt ihop med kompositionseleverna på Sankt Sigfrids Folkhögskola och dess lärare Hans Parment. Under lördagens konsert kommer vi bl.a få höra verk av Ebba Malgeryd, Cornelia Karlsson, Hannes Hjohlman, Jonathan Frendel, Karl Broberg och Salomon Hedqvist.
- Fri entre -

j

Konsertprogram
• Hem - Karl Broberg
• Konflikt - Hannes Hjohlman
• Med kompass utan karta - Salomon Hedqvist
• Melancholia - Ebba Malgeryd
• Andrum - Ebba Malgeryd
• Gånarp - Cornelia Karlsson
• Highway - Cornelia Karlsson
• Bakom väven lyser ett skimrande ljus - Jonathan Frendel


Tonsättarna och verkkommentarer
Ebba Malgeryd uppväxt utanför Jönköping i ett hem där pianot tidigt fick en central roll. Intresset för musik följde med genom skolgången. I samband med musikstudierna på gymnasiet väcktes en tanke om att få komponera på högre nivå. Malgeryd kom därför att läsa komposition på St Sigfrids folkhögskola mellan 2019-2021. Nu läser hon till kyrkomusiker på musikhögskolan i Göteborg. Känsloavtrycken är av betydande roll i Malgeryds musik. Hon vill att åhöraren ska beröras och känna musiken lika djupt som hon själv upplevt den när hon skapat den.

Titel: Andrum
Verkommentar:
När livet knakar och värker. Det gör ont!
Det gör ont när det växer.
Andrum handlar om att få stanna upp och inse att det kanske är i pauserna som man växer som mest.
==

Cornelia Karlsson har gått på st Sigfrids folkhögskola och går nu sin bachelor i Komposition vid Det Konglige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn.

Titel: Gånarp
Verkommentar:
Till mor om byn som Gud glömde.

Titel: Highway
Verkommentar:
Ett stycke om den industriella motorvägen som aldrig sover.
==

Salomon Hedqvist är bosatt i Växjö sedan tio år tillbaka, dessförinnan har han bott i Costa Rica i sju år. Han går nu sitt andra år på kompositionsinriktningen på S:t Sigfrids Folkhögskola.Kärleken för musiken väcktes genom pianot där hemma och sedan dess hämtas inspiration från alla möjliga genrer och konstformer.

Titel: Med kompass, utan karta
Verkkommentar:
Stycket kom till för nästan precis ett år sedan och var den första kompositionen jag skrev på utbildningen. Det kändes nästan för tidigt på terminen att ta sig an en gitarrkvartett utanför skolan men det kom trots allt ut några toner. Jag tyckte då att min titel beskrev musiken, att den fångade framåtandan i melodin. Det är dock inte förrän nu, ett år senare, som jag inser att den faktiskt beskriver mig själv - under perioden av styckets tillblivelse. Jag visste vart jag ville, men inte hur jag skulle ta mig dit. Eller var det tvärtom? I vilket fall, "Med kompass, utan karta".
==

Karl Broberg är en multi-instrumentalist född och uppväxt i Stockholm. Började spela gitarr i sexan men har plockat upp fler instrument som trummor, kontrabas, elbas och piano på vägen. Broberg har alltid haft ett behov av att utforska harmonik och förstå alla musikerns hörn. Året efter gymnasiet började Karl studera klassiskt piano och har haft det som huvud instrument sen dess. Nu läser Broberg klassisk komposition på S:t Sigfridsfolkhögskola för Hans Parment.

Titel: Hem för gitarrkvartett
==

Hannes Hjohlmankommer från Stockholm och är 20 år. Han läser idag komposition vid S:t Sigfrids folkhögskola. Hannes blev intresserad av musik när han började spela dragspel vid Kulturskolan i Stockholm och studerade senare på musiklinjen med klassisk inriktning vid Södra Latins gymnasium med dragspel som huvudinstrument. Det var under gymnasietiden som Hannes blev intresserad av att skriva egen musik. Hannes kompositioner har ofta inslag av minimalism; repetitiva melodislingor och ostinati är centrala element i hans musik. Han är även intresserad av folkmusik och tar ibland inspiration därifrån i skrivandet.

Titel: Konflikt
Verkommentar:
När det här stycket skrevs hade jag två starka musikaliska ideér med väldigt olika karaktär som jag egentligen inte tyckte passade i samma stycke. Eftersom jag ändå envist ville ha med dessa båda teman och styckets form och durata inte gav mig utrymme för utförliga överledningar, lät jag olikheterna mellan de två ideérna bli verkets essens: en konflikt.

==

Jonathan Frendel, 21 år och uppväxt söder om Stockholm. Fascinationen för ljud kom vid ung ålder och blev ingången i musikstudierna. Musiken präglas av nyfikenhet och lekfullhet, en vilja att upptäcka nya klanger, och intresset för att utforska skärningspunkten mellan finkultur och fulkultur. Lika delar punk och svensk progg som polska skolan och romantiken.

Titel: Bakom väven lyser ett skimrande ljus
Verkommentar:
bakom väven lyser ett skimrande ljus,
i folkmassan skymtar ett bekant ansikte
bakom hinnan som täcker vardagen finns det riktiga,
det som spelar roll.


Vi går miste om det vi bryr oss om för en allmän uppfattning om vad vi borde bry oss om. Vi förstår inte längre vad vi vill, vad vi känner för. Impulser abstraheras, stressen letar sig in i alla handlingar, vi slutar sova ordentligt. Vi får lov att påminna oss själva om att det finns alternativ. Något som lyser bortom tyget vi har knutit för ögonen.

Bakom väven lyser ett skimrande ljus är en auditiv beskrivning av en bildlig idé, stycket
inleds med vävens symaskinsrytmer, ljuset anar vi i de skimrande flageoletterna,
och fortsättningen följer...
==

Mer från Virdakvartettens repertoar kan du höra i en konsert i Växjö Domkyrka lördag 12 februari 2022 kl 17.00