media artes

kalender

Unga tonsättare, hörse i 90 sekunder

Tre skärmar i Växjö city den 30 January 2021 kl. 16:00

Kompostionsstudenter från Sankt Sigfrids folkhögskola i samarbete med Media Artes presenterar korta filmer med elektroakustisk musik.
Tre skärmar visar filmerna under kvällen av Ebba Malgeryd, Cornelia Karlsson, Hannes Hjohlman, Karl Broberg och Salomon Hedqvist. (Cornelia Karlsson saknas på bilden)
==

j

CV
Cornelia Karlsson (2000) kommer från Lund och har musicerat hela livet. Hon har tidigare rört sig i olika genrer och konstellationer, och läser nu klassisk komposition för Hans Parment på St Sigfrids folkhögskola.
Verkommentar
Cornelia Karlsson, ”Det mänskliga objektet” är ett undersökande stycke om mänsklig sexualisering och objektifiering. Anna Nicole Smith var sexualiserad i stort sett hela sitt liv, och från det kom missbruk, och ingen gjorde något för att ge henne vård för sin sjukdom. Hon blev inte behandlad som en person, hon var ett objekt som gav ekonomisk vinst. Anna Nicole dog i en överdos 39 år gammal.
==
CV
Ebba Malgeryd (1999). Uppväxt utanför Jönköping i ett hem där pianot tidigt fick en central roll. Intresset för musik följde med genom skolgången.Länge var musikskapandet ett sätt att uttrycka och bearbeta känslor på ett personligt plan, men i samband med musikstudierna på högstadiet och gymnasiet väcktes en tanke om att få ta kompositionerna till en ny nivå och dela musiken med en publik.Hösten 2019 sökte sig Malgeryd till St Sigfrids folkhögskolas kompositionsutbildning för att utveckla sitt komponerande. Nu har hon snart fullföljt sina två år på utbildningen där hon har fått möjlighet att utforska olika stilar och komponerat för ett flertal sättningar.
Verkommentar
Är allting så självklart som vi tror? Vad rör sig bakom din självklara yta, finns där någon dissonans i din spegelbild?
==
CV
Salomon Hedqvist (2000) föddes i Lund men tillbringade sju år av uppväxten i Costa Rica. Musicerandet började på allvar i gymnasiet med pianospel. Kärleken till musiken och glädjen av att skriva egna melodier väcktes snabbt till liv. Efter några år av eget komponerande och körsång blev den första musikutbildningen komposition på S:t Sigfrids Folkhögskola.
Verkommentar
"En undersökning av hur rutinmässig trygghet kan utmanas av ljud, färg, form och rörelse."
==
CV
Hannes Hjohlman (2001) kommer från Stockholm. Vid 12 års ålder började han spela dragspel vid Stockholms kulturskola, vilket blev ingången till musikvärlden. Han började sedan på musiklinjen vid Södra Latins gymnasium, och under gymnasieåren växte intresset för att skriva egen musik. Efter studenten (år 2020) gick han vidare till St. Sigfrids Folkhögskola, där han läser klassisk komposition idag.
Verkommentar
Träd kan tala. Men inte nödvändigtvis på det sätt som vi är vana vid, vilket gör det svårt för oss att förstå dem. Det kan vara värt att stanna upp och lyssna på dem, att försöka förstå fastän det är svårt. De kan ha något viktigt att säga.
==
CV
Karl Broberg (1999). är en multi-instrumentalist född och uppväxt i Stockholm. Började spela gitarr i sexan men har plockat upp fler instrument som trummor, kontrabas, elbas och piano på vägen. Broberg har alltid haft ett behov av att utforska harmonik och förstå alla musikerns hörn. Året efter gymnasiet började Karl studera klassiskt piano och har haft det som huvud instrument sen dess. Nu läser Broberg klassisk komposition på S:t Sigfridsfolkhögskola för Hans Parment.
Verkommentar
”På Venus är en dag längre än ett år" av Karl Broberg, 2020.
Verket handlar om människans uppfattning av tid relativt till Universums konstanta och ostoppbara flöde av det. Big-Bang till svartahålens förfall.