media artes

kalender

Framflyttad - Virda gitarrkvartett

Växjö Konsthall den 21 November 2020 kl. 16:00

Virdakvartetten är en grupp om fyra klassiska gitarrister från Växjötrakten, Mikael Bremer, Emil Nordén, Olle Nordén och Janne Heiskanen. Kvartetten har i huvudsak fokuserat på modern minimalistisk musik. Att spela denna musiken på gitarr ger en påtaglig rytmisk spänning och tydliga klanger.
- Fri entre -

Programmet som är uppbyggt av kompositioner utav Philip Glass, Leo Brouwer och Arvo Pärt omsluts av två egna transkriptioner av stråkkvartetter utav Philip Glass.
Stråkkvartett nummer två "Company" är ett stilexempel på Philip Glass musik. En förrädiskt enkel och vacker melodi bryts med mer ivriga nästan jäktade satser. Den tredje stråkkvartetten "Mishima" är i original filmmusik och speglar minnen ur författaren Mishimas liv. Ett bitvis sorgligt och mycket komplicerat liv. Det märks i styckets intimitet och känsla mot ett oundvikligt mörkt men vackert slut.

Arvo Pärt stycke Summa maskerar med sin enkelhet dess komplexitet. Det är ett mycket stilla nästan meditativt stycke. Pärt anammar en stram kompositionsstil som han kallar "tintinnabuli", inspirerad av medeltida sång och renässanspolyfoni. Den lugna frasen upprepas genom hela verket. Gitarrens nästan klockliknande klang bidrar med en tydlighet och exakthet som förstärker polyfonin.